KURSER

Mina kurser finns tillgängliga på begäran och kan hållas i mindre delar efter era önskemål. Se även aktuellt schema för öppna kurser.

UX - User Experience

UX - User Experience

Är du trött på att använda krångliga produkter som inte alls hjälper dig att lösa dina problem? Tycker du att det är dags att bygga ändamålsenliga applikationer som löser användarnas verkliga problem i deras specifika situation på ett effektivt och ändamålsenligt sätt? Vill du veta hur ett ökat användarfokus ger nöjdare användare och bättre lönsamhet! Lär dig grunderna inom UX och öva på de viktigaste momenten så att du får en flygande start.

Det finns många populära ord och definitioner som försöker förklara användarvänlighet, användbarhet, service design och liknande begrepp. UX är ett sammanhållande begrepp för alla delar i användarupplevelsen från undersökningsfasen till design av gränssnittet. Det är inte bara en metod, en uppsättning verktyg, modeller eller leverabler utan ses hellre som ett sätt att närma sig utmaningen att skapa produkter och tjänster som användarna älskar att använda och som ger bra lönsamhet. Det är ju i användningen som värdet av våra produkter och tjänster realiseras. Samma principer fungerar oavsett om du ska bygga en e-handelslösning, administrera hyreskontrakt eller hantera ordinationer av läkemedel.

Daigram över designtänkande

Designtänkande i fyra steg

De första två stegen  är research-UX där vi jobbar på samsyn hos beställare, användare och utvecklingsteam. Det handlar om att förstå och tydligt definiera problemet och sammanhanget i en nulägesanalys och att fånga behov och önskningar i en nylägesanalys. Det handlar också om att skaffa empati för användarna så att vi på riktigt förstår deras situation och behov. Utforskandet sker i form av workshops, intervjuer, och observation.

Sen följer design-UX som har till syfte att föreslå hur vi ska lösa problemen. Arbetet innehåller design för information, interaktion och grafisk formgivning. Föreslå lösningar genom skisser, wireframes och prototyper. Utvärdera prototyper och färdig produkt genom regelbundna, snabba och effektiva användbarhetstester.

Ofta hörs argumentet att vi inte har råd att ha med UX i projektet eftersom all tid går till kodningen. Försök istället vända på argumentet och ställ frågan om vi har råd att bygga något som inte uppfyller användarnas behov, eller om vi har råd och tid att göra fel och tvingas börja om från början? Då tid och pengar alltid är en begränsande faktor så finns på kursen ett starkt fokus på att arbetssättet ska vara så tidseffektivt som möjligt

– Det vi bygger ska lösa användarnas verkliga problem som en helhet. Användarnas medverkan är nödvändig under hela utvecklingsprocessen.

– Vinst kommer som ett resultat av att bygga användbara system. Det är lönsamt att lösa människors problem på ett bra sätt!

Lär dig ta de första stegen till att jobba med användaren i fokus!

En tvådagars variant av kursen hålls på NFI fyra gånger per år. Den går även att boka som internkurs hos ert företag som kvällskurs, dagkurs eller helgkurs på internat. För att hantera alla delar krävs minst två dagar (6+6 h). Mer djupgående varianter på 3-4 dagar innehåller fler övningar och mer diskussioner. Om ni önskar kan vi köra kursen på engelska.

Steg 1: Att förstå problemet

Grundläggande principer, verktyg och modeller. Sätt att samla in information.

 • Vad innebär ett UX-drivet arbetssätt
 • Planera och leda workshop för att få samsyn
 • Planera och utföra intervjuer med ett öppet sinne

Steg 2: Analysera och dokumentera

Nu är det dags att analysera den information du samlat in första steget och dokumentera i tydliga och lättförståeliga modeller som gör att alla inblandade har en gemensam bild.

 • Användarresan (customer journey map)
 • Användarberättelser (user stories)

Steg 3: Designa en lösning

Vad är design och hur lyckas vi med den?

 • Grunderna för användbarhet och interaktionsdesign
 • Från skiss till interaktiv prototyp. Ta fram många förslag och utvärdera
 • Demo och övningar på vanliga verktyg (weld.io, powerpoint eller egen favorit)

 

”Förtroendeingivande med en kursledare som är en doer – vi löser problem!”

Eva, Domstolsverket

Steg 4: Utvärdera förslagen med användbarhetstester

Glöm tunga formella tester i labbmiljö. Här går vi igenom ett enkelt, snabbt och effektivt arbetssätt som verkligen funkar.

 • Planera och förbereda
 • Effektivt genomförandet
 • Analys och prioritering av upptäckta problem

”Läraren var väldigt kompetent och lyhörd för alla våra frågor. Vi fick diskutera mycket tillsammans vilket jag tycker är jätteviktigt. Vi delade våra erfarenheter med varandra, både kursledare och elever”

Testdesign

Testdesign

This course is also available in English

Har du förstått vad kunden vill ha – kan du testa utifrån kundens verkliga behov?

Vet vi att underlagen är tillräckligt bra att testa ifrån? Med hjälp att ett antal grundläggande tekniker som stöd går vi igenom hur du analyserar och modellerar testdesignen för att kritiskt granska underlag och färdig lösning. Till stora delar använder vi visuella tekniker för att skapa systemkartor och testunderlag. Under kursen övar vi på verklighetsbaserade exempel och alla deltagare uppmanas att delta aktivt i diskussionerna. Boken Testdesign för programvara ingår som kursmaterial.

Introduktion (2h)

Att utföra tester – praktiska delar
Hur uppnår vi bra testtäckning?
Test i olika utvecklingsmodeller
Att organisera testfallen
Systemkarta med testfokus

Grundläggande testtekniker (8h)

Har vi koll på vad kunden vill ha? – användarresan och andra flöden
Data – gränsvärdesanalys
Regelverk – beslutsträd
Kombinatorik -parvisa tester och mer
Händelsestyrt – tillståndsgrafer och tillståndstabeller
Hänger det ihop? – Flödestester
Vad händer under ett år? – Cykliska tester

Användbarhet (2h)

Enkla användbarhetstester för alla testare

Utforskande test

Lämpliga underlag och loggar
Från testdesign till utförande och loggning

Presentationsteknik

Presentationsteknik

En praktisk kurs med inspiration från Chris Anderson, kurator av Ted Talks.

En lättsam kurs med mängder av praktiska övningar förgylls av gyllene ögonblick från TEDs fantastiska talare.

Introduktion

 • Vad gör att vissa talare når fram?
 • Har du ett tydligt syfte?
 • Det handlar om att ge – inte att ta!
 • Humor på ditt eget sätt
 • Ödmjuk eller kaxig – vad funkar?

Skriva ditt tal

 • Starten: att väcka intresse
 • Föredraget: argumentera, filosofera och fyll på på ett intressant sätt
  • anekdoter
  • berättelser
  • fakta – argument
  • visuellt
 • Det kärnfulla slutet: vad vill du att åhörarna ska tänka, känna och göra?

Förberedelser

 • Hela talet ord för ord?
 • Dina minneslappar – format
 • Klädsel
 • Öva, öva, öva igen
 • Få publiken att känna sig smart
 • Balans mellan etos, patos och logos – vad passar ditt tal?

Framförandet

 • Nervositet kan vara bra…
 • Drick vatten
 • Du på scenen
  • rösten
  • kroppen
  • ögonkontakten
 • Det kärnfulla slutet
  • Tack (för mig)!

 

Leave a reply

Back to Top