KURSER

Mina kurser finns tillgängliga på begäran och kan hållas i mindre delar efter era önskemål. Se även aktuellt schema för öppna kurser.

UX - User Experience

UX - User Experience

Det finns många populära ord och definitioner som försöker förklara användarvänlighet, användbarhet, service design och liknande begrepp. UX kan ses som ett sammanhållande begrepp för alla delar i användarupplevelsen från undersökningsfasen till design av gränssnittet. Det är inte bara en metod, en uppsättning verktyg, modeller eller leverabler utan ses hellre som ett sätt att närma sig utmaningen att skapa produkter och tjänster som användarna älskar att använda. Det är ju i användningen som värdet av våra produkter och tjänster realiseras.

Sättet att arbeta kallas designtänkande. Vi tar fram mycket information, många förslag och utvärderar löpande så att endast det bästa finns kvar.

Daigram över designtänkande

Designtänkande i fyra steg

De första två stegen är research-UX där vi jobbar på samsyn hos beställare, användare och utvecklingsteam. Det handlar om att definiera problemet och sammanhanget i en nulägesanalys och att fånga behov och önskningar i en nylägesanalys. Detta utforskande sker i form av workshops, intervjuer, och observation. Sen analyseras och dokumenteras det hela i lämpliga modeller.

De följande två stegen är design-UX och har som syfte att utifrån resultaten från den första delen föreslå hur vi ska lösa problemen. Arbetet innehåller design för information, interaktion och grafisk formgivning. Föreslå lösningar genom skisser, wireframes och prototyper. Utvärdera prototyper och färdig produkt genom effektiva användbarhetstester.

Ofta hörs argumentet att vi inte har råd att ha med UX i projektet eftersom all tid går till kodningen. Försök istället vända på argumentet och ställ frågan om vi har råd att bygga något som inte uppfyller användarnas behov, eller om vi har råd och tid att göra fel och tvingas börja om från början?

Då tid och pengar alltid är en begränsande faktor så finns på kursen ett starkt fokus på att arbetssättet ska vara så tidseffektivt som möjligt

– Det vi bygger ska lösa användarnas verkliga problem som en helhet. Användarna ska må bra!

– Vinst kommer som ett resultat av att bygga användbara system. Det är lönsamt att lösa människors problem på ett bra sätt!

Lär dig ta de första stegen till att jobba med användaren i fokus!

Kurslängd (2 dagar)

Steg 1: Att förstå problemet

Grundläggande principer, verktyg och modeller. Sätt att samla in information.

 • Vad innebär ett UX-drivet arbetssätt
 • Planera och leda workshop för att få samsyn
 • Planera och utföra intervjuer med ett öppet sinne
 • Observation genom fältstudier
 • Vi övar på de olika momenten i grupp

Steg 2: Analysera och dokumentera

Nu är det dags att analysera den information du samlat in första steget och dokumentera i modeller som gör att alla inblandade förstår och har en samsyn.

 • Användarresan (customer journey map)
 • Användarberättelser (user stories)
 • Grafiska modeller för detaljerade krav (regelverk, flöden)

Steg 3: Designa en lösning

Grunderna i vad design innebär i ett projekt. Ta fram många förslag och utvärdera.

 • Grunderna för användbarhet och interaktionsdesign
 • Från skiss till interaktiv prototyp
 • Demo och övningar på vanliga verktyg (weld.io, powerpoint eller egen favorit)
Steg 4: Utvärdera förslagen med användbarhetstester

Glöm tunga formella tester i labbmiljö. Här går vi igenom ett enkelt, snabbt och effektivt arbetssätt som verkligen funkar.

 • Generellt upplägg
 • Planera och förbereda
 • Få mest ut från genomförandet
 • Analys och prioritering av upptäckta problem
 • Egna övningar i grupper för att verkligen förstå

Testdesign

Testdesign

This course is also available in English

Har du förstått vad kunden vill ha – kan du testa utifrån kundens verkliga behov?

Vet vi att underlagen är tillräckligt bra att testa ifrån? Med hjälp att ett antal grundläggande tekniker som stöd går vi igenom hur du analyserar och modellerar testdesignen för att kritiskt granska underlag och färdig lösning. Till stora delar använder vi visuella tekniker för att skapa systemkartor och testunderlag. Under kursen övar vi på verklighetsbaserade exempel och alla deltagare uppmanas att delta aktivt i diskussionerna. Boken Testdesign för programvara ingår som kursmaterial.

Introduktion (2h)

Att utföra tester – praktiska delar
Hur uppnår vi bra testtäckning?
Test i olika utvecklingsmodeller
Att organisera testfallen
Systemkarta med testfokus

Grundläggande testtekniker (8h)

Har vi koll på vad kunden vill ha? – användarresan och andra flöden
Data – gränsvärdesanalys
Regelverk – beslutsträd
Kombinatorik -parvisa tester och mer
Händelsestyrt – tillståndsgrafer och tillståndstabeller
Hänger det ihop? – Flödestester
Vad händer under ett år? – Cykliska tester

Användbarhet (2h)

Enkla användbarhetstester för alla testare

Utforskande test

Lämpliga underlag och loggar
Från testdesign till utförande och loggning

Presentationsteknik

Presentationsteknik

En praktisk kurs med inspiration från Chris Anderson, kurator av Ted Talks.

En lättsam kurs med mängder av praktiska övningar förgylls av gyllene ögonblick från TEDs fantastiska talare.

Introduktion

 • Vad gör att vissa talare når fram?
 • Har du ett tydligt syfte?
 • Det handlar om att ge – inte att ta!
 • Humor på ditt eget sätt
 • Ödmjuk eller kaxig – vad funkar?

Skriva ditt tal

 • Starten: att väcka intresse
 • Föredraget: argumentera, filosofera och fyll på på ett intressant sätt
  • anekdoter
  • berättelser
  • fakta – argument
  • visuellt
 • Det kärnfulla slutet: vad vill du att åhörarna ska tänka, känna och göra?

Förberedelser

 • Hela talet ord för ord?
 • Dina minneslappar – format
 • Klädsel
 • Öva, öva, öva igen
 • Få publiken att känna sig smart
 • Balans mellan etos, patos och logos – vad passar ditt tal?

Framförandet

 • Nervositet kan vara bra…
 • Drick vatten
 • Du på scenen
  • rösten
  • kroppen
  • ögonkontakten
 • Det kärnfulla slutet
  • Tack (för mig)!

 

Leave a reply

Back to Top