Gå till innehåll

Det är väl lika bra att börja den här bloggen med det jag tycker är viktigast för att få bra resultat av testerna , nämligen tetdesignen. De flesta kurser och certifieringar fokuserar på standarder, dokument och vokubulär men ytterst få går igenom testdesign på ett bra sätt. Jag säger inte att detta är helt onyttigt att kunna men det är liten mening  med att ha bra dokumentation och snygga planer om vi har dåliga testfall. Oftast då test kommer på tal så vet "ALLA" hur man ska göra. Lite max- och min- och udda värden, så är det bra med det. Sanningen är att den som tycker att test är enkelt troligtvis inte har förstått alls. Test är oerhört komplicerat och innehåller en mängd olika aspekter.

Jag använder mig själv av en process i fyra steg för att ta fram bra testfall. Det första steget är att analysera alla den information som finns om produkten jag ska testa och sen skapa en eller flera modeller som beskriver funktionaliteten. Modellen är central för mig då den både hjälper miog att förstå och ställa frågor och är samtidigt en kvalitetssäkring av underlaget. Om vi tittar på en utvecklingsmodell som Unified Process - ofta känd som RUP - så är visuell modellering en av grndstenarna. Tyvärr så hoppas detta steg ofta över av kravskrivare, analytiker och utvecklare och jobbet att ta fram modellerna hamnar hos test. Hur många testare är duktiga på modellering? Ytterst få skulle jag vilja påstå utifrån vad jag sett.

Nåväl, efter att modellen är framme så täcker jag in den med testfall. Jag undrar hur man kan beskriva testtäckningen av ett system om man saknar en modell. Hur räknar man då, som test av alla krav? Men dom är u för det mesta rätt dåliga enligt oss testare. hmm...

Det tredje steget handlar om att komplettera mina testfall med testdata. Här kommer max, min, udda värden in. men det är ju bara en liten del av testerna!

Det fjärde och sista steget är att knyta ihop alla tester för att få en helhet. det kan handla om tids- eller datacykler, parallella testfall eller visa intressanta kombinationer. 

Först när du som testare behärskar testdesign kan du kalla dig proffstestare!

En bra start är att läsa min bok om testdesign som kommer ut nästa vecka. 

/Tobbe