Testdesign – utan bra testfall är test meningslöst

Det är väl lika bra att börja den här bloggen med det jag tycker är viktigast för att fÃ¥ bra resultat av testerna , nämligen tetdesignen. De flesta kurser och certifieringar fokuserar pÃ¥ standarder, dokument och vokubulär men ytterst fÃ¥ gÃ¥r igenom testdesign pÃ¥ ett bra sätt. Jag säger inte att detta är helt onyttigt att kunna men det är liten mening  med att ha bra dokumentation och snygga planer om vi har dÃ¥liga testfall. Oftast dÃ¥ test kommer pÃ¥ tal sÃ¥ vet ”ALLA” hur man ska göra. Lite max- och min- och udda värden, sÃ¥ är det bra med det. Sanningen är att den som tycker att test är enkelt troligtvis inte har förstÃ¥tt alls. Test är oerhört komplicerat och innehÃ¥ller en mängd olika aspekter.

Jag använder mig själv av en process i fyra steg för att ta fram bra testfall. Det första steget är att analysera alla den information som finns om produkten jag ska testa och sen skapa en eller flera modeller som beskriver funktionaliteten. Modellen är central för mig dÃ¥ den bÃ¥de hjälper miog att förstÃ¥ och ställa frÃ¥gor och är samtidigt en kvalitetssäkring av underlaget. Om vi tittar pÃ¥ en utvecklingsmodell som Unified Process – ofta känd som RUP – sÃ¥ är visuell modellering en av grndstenarna. Tyvärr sÃ¥ hoppas detta steg ofta över av kravskrivare, analytiker och utvecklare och jobbet att ta fram modellerna hamnar hos test. Hur mÃ¥nga testare är duktiga pÃ¥ modellering? Ytterst fÃ¥ skulle jag vilja pÃ¥stÃ¥ utifrÃ¥n vad jag sett.

NÃ¥väl, efter att modellen är framme sÃ¥ täcker jag in den med testfall. Jag undrar hur man kan beskriva testtäckningen av ett system om man saknar en modell. Hur räknar man dÃ¥, som test av alla krav? Men dom är u för det mesta rätt dÃ¥liga enligt oss testare. hmm…

Det tredje steget handlar om att komplettera mina testfall med testdata. Här kommer max, min, udda värden in. men det är ju bara en liten del av testerna!

Det fjärde och sista steget är att knyta ihop alla tester för att få en helhet. det kan handla om tids- eller datacykler, parallella testfall eller visa intressanta kombinationer. 

Först när du som testare behärskar testdesign kan du kalla dig proffstestare!

En bra start är att läsa min bok om testdesign som kommer ut nästa vecka. 

/Tobbe

Posted on 28 april, 2006 in Test Design

Share the Story

About the Author

Back to Top