Gå till innehåll

My book on test design has now been published in English as well. The titel is Essential Software Test Design and is avaliable on Adlibris and Bokus. During 2008 it will be launched as print-on-demand on Amazon etc. It has a new cover and new design of the pictures, the chapter on pairwise testing has been replaced by a chapter on combinatiorial testing by Mats Grindal.

The official launch was at EuroSTAR Stockholm 2007 where more than 600 copies were given out for free to the visitors.

This means that my course on test design will be given in English as well within a short time period.

Håller på att läsa boken Fearless Change om hur man inför förändringar. Boken är uppbyggd runt ett antal mönster - patterns - med talande benämningar. Innehållet är förhållandevis lättläst och många mönster känns igen. detta är inte så konstigt då utgångspunkten har varit att samla tips från erfarna förändringsledare och göra dem tillgängliga för allmänheten. Jag kan lätt koppla olika mönster till mina egna erfarenheter och se var jag har lyckats och varför jag misslyckats med vissa saker.

En väldigt viktig del är avnittet om olika människors benägenhet att förändras. Här delas vi upp i grupperna

- Innovators  (2,5%) som tar till sig nya idéer snabbt, tycker det är spännande att prova nåt nytt men i gengäld tappar de intresset fort.

- Early adopters (13,5%) Som är öppna för nya idéer men vill först undersöka och utvärdera. Visionärer som andra ofta lyssnar på. Viktiga att få med på banan tidigt för att visa vägen.

- Early majority (33%) Följer gärna efter när andra har lyckats med någor nytt. Vill se resultat som gynnar dem. När dessa har tagit till sig förändringen börjar det hända saker.

- Late Majority (33%) Skeptiker som tar till sog nya saker först när alla tvivel är undanröjda och de får mer eller mindre direkta anvisningar från chefer att börja själv.

- Laggards (18%) De som sist tar till sig något nytt om de gör det alls. Vi har alltid gjort så här. Viktigt är att inte lägga all kraft på dessa men försöka hindra att de påverkar andra och förstör för dig.

Jag tycker det blir särskilt intressant att läsa om de mönster som jag kan använda i min strävan att kompetensutveckla strategiskt. Speciellt tänker jag då på min utbildning i testdesign - hur ska jag nå fram till alla, hur ska jag kunna underlätta vidareutveckling efter en kurs? Här är några av de mest användbara mönstren för kompetensutveckling:

 1. Big Jolt: Genom att bjuda in en auktoritet på ett område att tala för andra är det lättare att få gehör. det är spännande att se hur förståelsen och användandet av Exploratory Testing har ökat i Sverige sen James Bach började komma med regelbundna kurser och tala på konferenser.
 2. Do Food: Se till att fixa mat eller fika till ett möte och därmed göra det till ett speciellt tillfälle. Vi har den senaste tiden alltid fixat mat inför styrelsemöten i SAST och START-möten för att börja jobbet med full mage och den sociala biten avklarad. Det har hjälpt oss att svetsa ihop gruppen så mycket att många vill fortsätta mötet med en öl efter tre timmars möte!
 3. Guru Review: Låt en guru utvärdera din idé och berätta vad de tycker. Gärna till hela din grupp.Jag lät James Bach få ta del av upplägget av min bok och fick många värdefulla synpunkter.
 4. Hometown Story. Låt andra berätta om hur de harlyckats med din idé eller berätta hur du själv använt sakerna med lyckat resultat. Hela min bok är full av exempel från verkligheten, det tycker jag själv är väldigt viktigt då jag läser den typen av exempel med stort intresse. Skulle önska att fler personer som gått min kurs delar med sig av erfarenheterna efteråt - hör av dig!
 5. Just Do IT: använd din idé själv för att se för och nackdelarna. Läs och studera vad andra gjort med din idé.
 6. Just enough: Ge bara tillträckligt mycket information om komplexa idéer till de som lyssnar och visa var de kan lära sig mer. Jag har insett att vissa kursavsnitt jag hållit var alldeles för rakt på sak med ganska svåra teorier. Har därför tagit ner nivån så att alla ska kunna hänga med. detta är svårt för mig som hållit samma kurs eller föredrag femtio gånger då allt känns som gammal skåpmat...
 7. Location, location, location: Ha kurser och events UTANFÖR arbetsplatsen. detta för att poängtera attdet är viktigt och hindra att folk smiter iväg till mejlen och tappar fokus. Det finns alltid en risk med interna kurser på arbetsplatesn att fokus försvinner om man får chansen att göra sitt vanliga jobb i pauserna. Så av med mobilen och ta er till en kursgård eller lokal på annan plats.
 8. Mentor: Detta klassiska sätt att få stöd från en annan mer erfaren person i det dagliga arbetet tycker jag själv är fantastiskt bra och alldeles för lite utnyttjat. Jag har själv använt erfarna mentorer från mitt första testprojekt fram till idag. Har även jobbat som mentor men gott resultat, dock krävs det att adepten är intresserad av att lära sig något - annars är det kört.
 9. Next Steps. Vad gör jag efter kursen eller konferensen för att gå vidare? Detta ska jag prova på nästa kurs. Gjorde själv en plan efter att ha gått ISEB Practitioner kursen. Satte upp målet att använda de tekniker jag lärt mig i mitt aktuella projekt. Prickade sen av efter hand när jag testade flöden, tillståndsgrafer och data. Det var starten för mig och sen fortsatte det av bara farten.
 10. Plant the Seeds: se till att ha med material till intressaerade då du håller kurs eller föreläsning. Jag har alltid med mig böcker som jag säljer till rabatterat pris eller ger bort i samband med föreläsningar. Du kan själv skriva ett white-paper eller en artikel som du delar ut till kollegorna.
 11. Step by Step: ta ett litet steg i taget istället för att försöka göra allt på en gång. Och fira varje Small Success. Jag hade som mål i början att ta fram en entimmas kurs i testdesign. Detta blev checklistor och några enkla tekniker. Det fortsatte med fler tekniker - en i taget och blev en halv dag, sen en hel dag och till slut två dagar. Ett worddokument och en powerpoint blev en bok och en kommersiell kurs. Jag har hållit en dag intro til test på engelska och ska i december hålla en dag om testdeisgn på engelska och samtidigt ge ut boken i engelsk version. det viktiga för mig är att tänka långsiktigt ett steg i taget och det har varit svårt då jag vill se omedelbara resultat. Nu har jag haft trädgård i tre år och vet att det inte finns något som heter snabba förändringar - det måste liksom växa fram med tiden.
 12. Study Group: Effektivt, roligt och billigt är det att anordna en studiecirkel med kollegorna. Jag anordnade ett START-möte förra hösten över en helg där erfarna testare delade med si av sina erfarenheter och diskussionerna var intensiva. Vi har fortsatt med kvällsmöten och hoppas kunna hålla gruppen levande. Min kollega på handelsbanken Ann-Charlotte har startat samma sak internt med mycket gott resultat. Alla är engagerade och kostnaderna hålls nere.

...Och det finns mycket mer att läsa.  köp boken och börja använda mönstren!