Gå till innehåll

PENG, effektstyrning och User Stories

Jag håller på att ta fram en kurs för beställare. Ämnet är att beställa och ta emot IT-system.

Jag har studerat PENG-modellen som handlar om ekonomin i investeringen. Verksamhetsspecialisterna sitter tillsammans under 3-4 halvdagar under ledning av en PENG-coach och tar fram vilka effelter/nyttor de vill ha och vad priset och vinsten blir. Både hårda - direkta faktorer och mjuka faktorer som mindre stress beaktas. En intressant reflektion är att det ofta visar sig att de 20 procenten viktigaste nyttorna står för 80% av nyttan. Pareto-principen igen. Värt at notera är att PENG helst inte vill kalla det IT-projket utan verksamhetsprojekt där IT ofta spelar en viktig roll.

Nästa steg är effektstyrning där vi identifierar målgrupper och effekter på ett mer detaljerat sätt. Jag frågade en  specialist på effektstyrning om PENG och fick följande svar:

PENG är en metod för att göra en investeringsbedömning. Den ge inget (eller nästan inget) stöd för att styra projektet i analys, genomförande eller förvaltning. Effektsyrning syftar till att _styra- mot förväntade effekter. PENG syftar till att ta investeringsbeslutet. Vi har utvecklat PENG så att man kan använda det i samband med att man definierar effektmål.

Så detta verkar vara ett naturligt nästa steg. Först därefter går vi in och skriver mer detaljerade krav. Jag har precis handlat boken User Stories applied av Mike Cohn. User stories används av det agila folket för att beskriva krav och planera utvecklingen. Den verkar mycket lovande. Jag har länge tyckt att användningsfall inte fungerar särskilt bra då de är för detaljerade, innehåller lösningar mer än krav etc. User stories används tillsammans med konversation mellan beställare och leverantör. det är mycket viktigt att inte missa kommunikationsdelen - då är det kört! Att skriva detaljerade användningsfall och sen hoppas på att utvecklarna levererar exakt det jag vill ha...det funkar inte!

Det fina är att User Stories och Effektkartor sen kan användas som underlag för test och PENG för att följa upp investeringsnyttan. Låter det bra eller?

Det vore kul att få återkoppling om någon känner att de vill bidra.