Acceptanstestkriterier vs. acceptanskriterier

Acceptanskriterier och acceptanstestkriterier – vi reder ut begreppen
Fick en fråga på mejlen om vad som skiljer de båda begreppen åt och känner igen frågeställningen från egna projekt. Det verkar finnas en stor osäkerhet om vem som ansvarar för att godkänna leverans av en beställd produkt. Något jag tycker är lite märkligt. Jag har en egen uppfattning om vad som gäller, men kan inte på rak arm berätta om något ställe man kan hitta mer information på. det finns säkert men jag har inte tid att leta just nu. Kanske någon av de som läser bloggen har tips?

Min egen uppfattning är att vi som testare har som uppgift att genom vÃ¥rt arbete ta fram sÃ¥ mycket information som möjligt om det vi testar. Denna information presenterar vi sedan till projekt eller liknande eventuellt med vÃ¥r Ã¥sikt om hur det ska tolkas. var försiktig med rekommendationer dÃ¥ du kan fÃ¥ skulden om nÃ¥got inte fungerar som det ska. Testerna bygger ju pÃ¥ det VI vet och vi vet sällan allt. Ofta fÃ¥r jag som testledare frÃ¥gan – rekommenderar du produktionssätning. Jag försöker dÃ¥ beskriva att det enda jag vet är hur bra mina egna tester har gÃ¥tt och vilka öppna fel som finns kvar. beslut om produktionssättning är däremot ett AFFÄRSBESLUT. Det behöver inte alls bygga pÃ¥ hur testerna har gÃ¥tt utan kan ha helt andra kriterier. Nya modeller/versioner av exempelvis telefoner och websajter produktionssätts ofta med ganska mycket kvarvarande fel och bristade tester dÃ¥ det viktigaste inte är att ha noll fel utan att vara först ute pÃ¥ marknaden.

Acceptanstestkriterierna är det vi i testgruppen sätter upp för oss själva för att säga att – ”Nu är vi färdiga med testerna till den grad att vi kan ge er en bra bild av situationen” Det är altsÃ¥ vÃ¥rt interna arbetssätt som de gäller. PÃ¥ samma sätt kan vi ha kriterier för de andra nivÃ¥erna som system och integrationstest, dessa kriterier ansvarar testledaren för.

Acceptanskriterierna är det som en beställare sätter upp för att godkänna att de fått levererat vad som beställts. Det är ofta en del av eller en bilaga ett skrivet kontrakt. Dessa ska tas fram av den som beställer och som ska godkänna leveransen. Sen kan det mycket väl vara så att godkännandet i praktiken innebär att vi utför en acceptanstest och resultatet från denna ligger till grund för acceptans av leveransen.

Men det är viktigt att skilja mellan testarnas roll och beställaren/mottagarens roll. Vi mÃ¥ste lära beställaren att ta sitt ansvar! Har skrivit mer om detta i min bok ”testdesign för programvara”. (kap 5 angreppssätt och kap 24 när är vi klara med testerna.)

//Tobbe

Posted on 15 maj, 2006 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top