Gå till innehåll

Dags att bredda nätverket

Visst är det kul att gå på testkonferens, alltid lär man sig något nytt. Men till slut blir ankdammen för liten. Resonemangen går i cirklar och testare diskutera sinsemellan hur vi ska jobba men var är resten av folket?

Om vi ska kunna utveckla testområdet till något verkligt bra krävs det att vi börjar prata med alla andra intressenter på ett mycket mer intimt sätt. Mitt bidrag till detta är just nu att starta upp ett samarbete med Peter Tallungs - verksamhetsarkitekt. Peter kommer att prata på IBC konferensen nästa vecka och på NFI Testforum i april. Hans presentation beskrivs så här:

Om du skall utveckla ett system som hanterar information är det nödvändigt att du beskriver informationen. Beskrivningen måste vara delad och förstådd av alla intressenter. Informationsmodellen blir än viktigare nu när projekt med flera och mera spridda intressenter som integrations- eller Business Intelligence-projekt blir vanligare. Peter talar om behovet av mera kommunikativa angreppssätt till informationsmodellering och om sina erfarenheter i att utveckla arbetsmetoder och beskrivningstekniker för detta. 

Det som verksamhetsarkitekten tar fram påverkar både utveckling och test i allra högsta grad. Kan vi redan få början få kontroll på informationsmodellen kommer vi att lättare kunna ta fram bättre testdata. Vi pratar mycket om hur dåliga kraven är men vad gör vi aktivt för att de ska bli bättre? Kanske är ett närmare samarbete med verksamhetsarkitekten ett steg i rätt riktning.

Målet är att fortsätta att bredda nätverket så att vi sätter oss ned och pratar med utvecklare, projektledare och systemarkitekter. Det är iallafall vår arbetshypotes. Vi får se hur snabbt det går.