Gå till innehåll

Företagsförsäkring känns tryggt att ha

Har på begäran av kund införskaffat en företagsförsäkring (Trygg Hansa) som täcker upp till en miljon kronor om jag skulle klanta mig på jobbet. Har roat mig med att läsa igenom den och konstaterar att den täcker följande skadeskäl:

·     eld som kommit lös

·     frätande gas

·     hagel

·     vulkanutbrott

·     och skada genom luftfartyg

 

mer intressant blir det när jag hittar fäljande skrivelse om vad den INTE täcker in, nämligen:

·     skada som är en följd av att uppdrag eller leverans inte utförts eller redovisats inom avtalad tid(inga problem, alla mina projekt levererar i tid...eller?)

·     skada som uppkommit på grund av att den försäkrade inte kontrollerat och dokumenterat att program, system och maskinvara är funktionsdugliga i beställarens verksamhet och därför eventuella fel inte åtgärdats före leverans (låter som en definition av test...vad innebär detta för mig och min eventuella kund?)

 

Undrar vem som skrivit villkoren och hur de resonerar. Det här är särskilda villkor för datakonsulter och uppenbarligen som vill försäkringsbolaget inte betala skadestånd om någon kund hävdar att DU DIN USLA TESTARE har inte gjort vad du ska och därför är det ditt fel att vi har problem och du ska därför betala oss en massa pengar. Eller tolkar jag det fel? Vad händer om någon kund skulle komma på idén att stämma sina konsulter för att de inte gjort ett tillräckligt bra jobb? Om jag som testledare rekommenderar en produktionssättning, är det mitt fel om det inte går bra? Tittar man på alla faktorer som kan göra att det går fel så skulle man kanske byta yrke till något mindre riskfyllt.

 

Läste i Nerikes Allhanda idag att 95 000 internetbetlningar stoppades för S...banks kunder på grund av en programförändring i plusgirot.  Så har du betalningsdag 5 mars på plusgirot och en OCR-kod - då har den misslyckats. Banken lovar att rätta till misstaget och ändrar på formatet i de refuserade inbetalningarna. Hoppsan, var det en snabb fix som inte skulle påverka... igen! Undrar om programmerararen var konsult, är det hans fel då, eller testarens som inte gjorde sitt jobb (om det fanns en testare inblandad), eller var det CM-funktionen som inte fanns/fungerade och var han/hon konsult. Måste nån betala för det här eller tystar man ner det? Det värsta som finns för ett företag måste vara att bli uthängt i Nerikes Allehanda. 🙂