Gå till innehåll

Test kick-start

Senaste åren har jag på Handelsbanken ägnat mig åt det vi kallar mentorstöd i projekt. Det som fungerat allra bäst är det vi kallar kick-start för test. Det börjar med att hela projektet går en två dagar lång kurs i testdesign. Vi går igenom hur vi bygger testfall, vilka krav vi behöver, vad vi behöver stöd med och vad vi kan tillföra från test till resten av projektet. Det är en lysande idé och bygger ett bra team som förstår hur det ska arbeta tillsammans för att få det bästa resultatet.

Steg två är att jag går ut och stöder testledaren då han/hon skriver strategin. Jag spenderar vanligen maximalt 40 timmar på strategiarbetet, oftast mindre. Det ger mycket att få chansen att boll de tankar man har med en likasinnad hjärna.

Steg tre är att jag 2-4 timmar i veckan ger löpande stöd till testledaren vad gäller testdesign och planer. Detta räcker bra så länge som testledaren har bra eget driv.

Just detta sätt att arbeta. En större insats i början och en mindre insats löpande har lyft ganska nya resurser till oanade höjder. det känns så otroligt skönt då
testledaren lyckas och detta med hjälp av helt egen kraft. Mina insatser i de mest lyckade projekten har inneburit en total insats på mindre
än 80 timmar på ett tre månader långt projekt. Jag tror fast och fullt att mentorskap
är det mest effektiva sättet att lyckas inom test.

Så nu har ni nyckeln till framgång. Låt era proffs lyfta de andra till lyckade insatser.
Har ni inga egna proffs så får ni hyra in en konsult. Det är väl investerade pengar.
Från och med december kan ni prata med mig!