Gå till innehåll

Test Management konferens med IIR 19-20 september 2006

Denna konferens bjöd på ett starkt startfält med många för mig nya ansikten på scenen. Paul Gerrard som var speciellt inbjuden från England inledde med att berätta för oss att testarna måste ändra attityd. Vår uppgift är att ta reda på information om projektets status och informera projektledning och andra beslutsfattare om det vi får fram så att de kan ta rätt beslut. Problemet är att de beslut som tas ofta inte är korrekt underbyggda. Vi måste fokusera mer på affärsnyttan och i slutänden pengarna som kunden tjänar snarare än på kod eller utvecklingsprocess som är ointressant för en beställare. Han berättade vidare om ramverk för testautomatisering som gör det möjligt även för oss testare att automatisera. Nästa provocerande uttalande var att såga CMM och testprocessförbättring då det ofta är en papperstiger. Han avslutade med att berätta om testarens viktigaste egenskaper som är personlig intelligens och skicklighet samt social kompetens. Sen var tyvärr tiden slut vilket var synd då jag gärna hade hört mer från denna testguru.

Utvalda intressanta föredrag

Thomas Rambrant berättade om nyttan med testdriven design som kommer till sin rätt då utvecklarnas tester granskas av en testentusiast som Thomas själv. Risken med rena utvecklartester är att de blir för enkla och missar en hel del viktigt. Han avslutade med att ställa frågan om principen kunde vara densamma för testdriven kravframtagning. Där håller jag helt med, det stämmer bra med min egen metodologi - så funkar testdesign!

Jag själv pratade om testdesign ur testledarens perspektiv. Att utföra tester och att skriva rätt testfall är något som testledaren måste ha koll på och ofta planera för själv i testatrategin. Om det var lyckat eller ej framgår av utvärderingen som kommer om ett par veckor. Jag väntar med spänning på domen - hoppas det blir mindre aggresivt än idoljuryns spydigheter.

Christer Persson från ABB genomförde konferensens mest energifulla och underhållande föredrag om ett lyckat automatiseringsprojekt. Det var intressant att lyssna på både för att det är ett av få automatiseringar som verkligen lyckats och för att det presenterades men en rejäl portion humor. Hoppas vi får se Christer på en konferens nära dig snart igen...Huvudpunkterna var att det måste finnas egna engagerade resurser, det tar tid och kostar en hel del pengar. Man kan inte automatisera allt och inte automatisera innan koden är stabil.

Lars Linderoth från CapGemini presenterade telecombranschens testmetod som använder testspråket TTCN där testarna skriver testkod som sen genererar C-kod som kan användas för att driva utomatiserade tester. Dyrt att bygga men otroligt effektivt. Framtiden för alla testare?

Ingvar Nordström från Bombardeier konstaterade att det var billigare att köpa in ett kommersiellt verktyg för testadministration än att bygga ett eget. Men även ett inköpt verktyg kräver anpassning om det ska funka ihop med redan existerande kravverktyg (Doors) och felhanteringsverktyg.

SLutsaterna från konferensen var att test ska ske tidigt, mer engagemang i modultester, utveckling är framtiden och att testprocess är viktigt men inte allt. Testran måste bli mer kompetenta. Dessutom konstaterar jag att det mest använda testverktyget fortfarande är Microsofts enda stabila program Excel.