Gå till innehåll

Testarna lyser upp vägen

Testgurun James Bach har skrivit en artikel med titeln "Testers light the way". Jag fastnade för den då jag tycker den belyser testarnas relation till övriga projektet på ett bra sätt. Som testare vet vi hela tiden vilken status projektet befinner sig i eftersom vi hela tiden bedriver någon sorts undersökande verksamhet. Det kan handla om att vi skriver en översiktlig strategi där vi försöker få allt att hänga ihop, eller tar fram detaljerade testfall för någon specifik funktion eller att vi utför testfall. Vårt arbete går helt enkelt ut på att undersöka aktuell status av underlag eller färdig kod. Varje duktig testare kan alltså vid varje givet tillfälle berätta om nuläget vilket är högst vital information för projektledaren och andra. En väl skriven kortfattad veckorpport från testsidan ökar övriga deltagares respekt för oss.

Jag motsätter mig starkt den attityd en del testare verkar ha att allt ska komma serverat på silverbricka. Det är en fin tanke att kompletta, korrekta, otvetydiga krav levereras i tid till test som sen enbart med dessa som underlag kan skriva sina testfall utan en dialog med kravställare och utvecklare. Jag har varit med om ett fåtal projekt där kravspecarna är riktigt bra men för det mesta är det halvbra om det nu finns alls. Du kanske har en annan situation på din arbetsplats men så här ser min verklighet ut. Att i detta läge ha som strategi att bygga alla testfall enbart utifrån kravspecen verkar vansinne.

Kolla in www.satisfice.com för en mängd intressanta artiklar.

//Tobbe