Gå till innehåll

Som student har man aldrig speciellt mycket pengar. Det minns jag fortfarande även om jag tog examen för drygt 12 år sedan. Jag sträcker därför ut en hand åt alla som studerar och erbjuder min bok till kraftigt rabatterat pris. För en hundring jämt så skickar jag boken hem till dig. I detta ingår porto på 39 kr. Med detta hoppas jag kunna sprida kunskapen om test till den akademiska världen. Om nån på mer bestämmande nivå beslutar att ni vill ha boken som kursmaterial, kontakta mig så fixar vi ett riktigt bra pris. Lägsta tänkbara pris är helt gratis. Intressant?

Vill du ha boken. Skicka ett brev till Torbjörn Ryber, Tennringen 63, 176 74 Järfälla. Berätta vad och var du pluggar och glöm inte hundringen. En bok kommer inom kort på posten. 

Jag har arbetat i många år nu med att både själv bli bättre på test och med att hjälpa andra att bli bättre. Som den rastlösa person jag är stressas jag mer av att saker går långsamt än att att det händer mycket på en gång. Jag har en del idéer som (drivna till sin spets) går ut på följande:

 1. Det finns väldigt många erfarna projektledare och för all del testledare som jobbat betydligt fler år än vad jag har gjort. Många, men absolut inte alla, av dessa har ingen eller liten akademisk utbilding inom systemutveckling utan tror på att jobba många timmar för att lösa problemen. Det har ju funkat förr typ innan lille du var med i svängen. Att få dessa människor att lära sig om det senaste inom systemutveckling eller acceptera nya idéer och därigenom riskera att tappa kontrollen är inte lätt. Hellre det beprövade vattenfallstänket än att våga utvecla iterativt eller för den delen agilt.
 2. De flesta projektledare, iallafall den kvinnliga delen, har någon gång jobbat som testledare eller till och med infört en testprocess utan att ha några djupare kunskaper i ämnet. De anser sig därmed ha rätt att uttrycka och genomdriva sina åsikter utan att lita på att jag, som läst mer än de flesta om test, kanske vet mer. Det gäller för det mesta de som är minst tio år äldre...än jag själv alltså. Några av mina absoluta favoritkommentarer(hämtade ur MIN verklighet) är dessa. 

  a) På påpekande att man ofta gjort på det här sättet och det oftast misslyckats får jag svaret: " Men Torbjörn, nu ska vi se framåt och inte bakåt"  (cowboyprojektledare med ringa kunskap om test)

  b) På mitt försök att rädda ett havererat delprojekt genom att som huvudansvarig testledare knyta samman delarna och hjälpa till med testerna själv: " Du får inte testa det här, låt dem göra det själv. Du är ingen lagspelare " (Ny tant som påstod sig kunna test bättre än jag och efter en månad i projektet veta mer än jag efter 12 månaders förberedelser)c) Som mentor till testdesigners i ett priekt säger projektledaren. " Nej , nej, vi använder inte tillståndsgrafer i våra projekt" Varför det? Vi gör bara inte det!" vad gör jag här då som stöd? (Kortvarigt stöd till Gubbprojektledare som även jobbar som testledare ibland)

  d) Nu senast. " Nej vi ska inte undersöka om vi kan använda de gamla systemen för att få fram förväntat resultat. Jag gjorde det en gång och det funkade inget bra alls. Ta bort det ur teststrategin."

 3. Jag börjar mer och mer luta åt att ISTQB-certifieringen låser fast oss i gammalt tankesätt utan att öppna för det nya. Det verkar mest vara en beteckning som konsultsäljarna har nytta av när de ska kränga sina "specialister". Hur kan något som är så lätt att få tillskrivas något värde? En kurs och tentamen på samma nivå för utvecklare skulle bli utskrattad. Fortsättningskursen hade för låg pass-rate så den ska de ändra nu så att fler klarar sig...intressant logik. Här hade vi nåt som det krävdes stort jobb för att ta och då betyder mer. Samma logik som att mer avancerade tester säger mer än lätta tester.    
 4. Priset för testkonsulter är inte tillräckligt diversifierat. Helt gröna testare kostar nästan lika mycket som de med tio års erfarenhet. Jag själv skulle gladeligen betala minst det dubbla för nån som vet vad han eller hon håller på med
 5. Testavdelningen är fortfarande nån sorts dumpningsplats för de som halkat in på IT men inte klarar av att utveckla kod. jag ser ofta frustrationen hos mina kompetenta kollegor när de om och om igen jämförs med "standardtestaren" som inte kan så mycket om nåt. Det börjar växa fram en kompetent testkår, inte minst på de stora arbetsplatser där jag jobbat de senaste sex åren. Men problemet med den som placerats nånstans och inte själv valt att göra en sak är att motivationen att utvecklas är liten eller saknas.
 6. Till slut. Alla testare som är kompetenta och KAN bli bättre. Ni måste våga ta för er, testa nya tekniker, läs a om vad andra gjort. Våga vara stolta. Fråga inte om lov om ni får använda en ny teknik eller en ny metid - Gör det bara. Det är ni som vet bäst!

Tar gärna emot ERA meningar om vad det är att test inte utvecklas snabbare. Det finns en kommentarfunktion, använd den. Eget engegemang är första steget att bli en bättre testare.

Håller på att läsa boken Fearless Change om hur man inför förändringar. Boken är uppbyggd runt ett antal mönster - patterns - med talande benämningar. Innehållet är förhållandevis lättläst och många mönster känns igen. detta är inte så konstigt då utgångspunkten har varit att samla tips från erfarna förändringsledare och göra dem tillgängliga för allmänheten. Jag kan lätt koppla olika mönster till mina egna erfarenheter och se var jag har lyckats och varför jag misslyckats med vissa saker.

En väldigt viktig del är avnittet om olika människors benägenhet att förändras. Här delas vi upp i grupperna

- Innovators  (2,5%) som tar till sig nya idéer snabbt, tycker det är spännande att prova nåt nytt men i gengäld tappar de intresset fort.

- Early adopters (13,5%) Som är öppna för nya idéer men vill först undersöka och utvärdera. Visionärer som andra ofta lyssnar på. Viktiga att få med på banan tidigt för att visa vägen.

- Early majority (33%) Följer gärna efter när andra har lyckats med någor nytt. Vill se resultat som gynnar dem. När dessa har tagit till sig förändringen börjar det hända saker.

- Late Majority (33%) Skeptiker som tar till sog nya saker först när alla tvivel är undanröjda och de får mer eller mindre direkta anvisningar från chefer att börja själv.

- Laggards (18%) De som sist tar till sig något nytt om de gör det alls. Vi har alltid gjort så här. Viktigt är att inte lägga all kraft på dessa men försöka hindra att de påverkar andra och förstör för dig.

Jag tycker det blir särskilt intressant att läsa om de mönster som jag kan använda i min strävan att kompetensutveckla strategiskt. Speciellt tänker jag då på min utbildning i testdesign - hur ska jag nå fram till alla, hur ska jag kunna underlätta vidareutveckling efter en kurs? Här är några av de mest användbara mönstren för kompetensutveckling:

 1. Big Jolt: Genom att bjuda in en auktoritet på ett område att tala för andra är det lättare att få gehör. det är spännande att se hur förståelsen och användandet av Exploratory Testing har ökat i Sverige sen James Bach började komma med regelbundna kurser och tala på konferenser.
 2. Do Food: Se till att fixa mat eller fika till ett möte och därmed göra det till ett speciellt tillfälle. Vi har den senaste tiden alltid fixat mat inför styrelsemöten i SAST och START-möten för att börja jobbet med full mage och den sociala biten avklarad. Det har hjälpt oss att svetsa ihop gruppen så mycket att många vill fortsätta mötet med en öl efter tre timmars möte!
 3. Guru Review: Låt en guru utvärdera din idé och berätta vad de tycker. Gärna till hela din grupp.Jag lät James Bach få ta del av upplägget av min bok och fick många värdefulla synpunkter.
 4. Hometown Story. Låt andra berätta om hur de harlyckats med din idé eller berätta hur du själv använt sakerna med lyckat resultat. Hela min bok är full av exempel från verkligheten, det tycker jag själv är väldigt viktigt då jag läser den typen av exempel med stort intresse. Skulle önska att fler personer som gått min kurs delar med sig av erfarenheterna efteråt - hör av dig!
 5. Just Do IT: använd din idé själv för att se för och nackdelarna. Läs och studera vad andra gjort med din idé.
 6. Just enough: Ge bara tillträckligt mycket information om komplexa idéer till de som lyssnar och visa var de kan lära sig mer. Jag har insett att vissa kursavsnitt jag hållit var alldeles för rakt på sak med ganska svåra teorier. Har därför tagit ner nivån så att alla ska kunna hänga med. detta är svårt för mig som hållit samma kurs eller föredrag femtio gånger då allt känns som gammal skåpmat...
 7. Location, location, location: Ha kurser och events UTANFÖR arbetsplatsen. detta för att poängtera attdet är viktigt och hindra att folk smiter iväg till mejlen och tappar fokus. Det finns alltid en risk med interna kurser på arbetsplatesn att fokus försvinner om man får chansen att göra sitt vanliga jobb i pauserna. Så av med mobilen och ta er till en kursgård eller lokal på annan plats.
 8. Mentor: Detta klassiska sätt att få stöd från en annan mer erfaren person i det dagliga arbetet tycker jag själv är fantastiskt bra och alldeles för lite utnyttjat. Jag har själv använt erfarna mentorer från mitt första testprojekt fram till idag. Har även jobbat som mentor men gott resultat, dock krävs det att adepten är intresserad av att lära sig något - annars är det kört.
 9. Next Steps. Vad gör jag efter kursen eller konferensen för att gå vidare? Detta ska jag prova på nästa kurs. Gjorde själv en plan efter att ha gått ISEB Practitioner kursen. Satte upp målet att använda de tekniker jag lärt mig i mitt aktuella projekt. Prickade sen av efter hand när jag testade flöden, tillståndsgrafer och data. Det var starten för mig och sen fortsatte det av bara farten.
 10. Plant the Seeds: se till att ha med material till intressaerade då du håller kurs eller föreläsning. Jag har alltid med mig böcker som jag säljer till rabatterat pris eller ger bort i samband med föreläsningar. Du kan själv skriva ett white-paper eller en artikel som du delar ut till kollegorna.
 11. Step by Step: ta ett litet steg i taget istället för att försöka göra allt på en gång. Och fira varje Small Success. Jag hade som mål i början att ta fram en entimmas kurs i testdesign. Detta blev checklistor och några enkla tekniker. Det fortsatte med fler tekniker - en i taget och blev en halv dag, sen en hel dag och till slut två dagar. Ett worddokument och en powerpoint blev en bok och en kommersiell kurs. Jag har hållit en dag intro til test på engelska och ska i december hålla en dag om testdeisgn på engelska och samtidigt ge ut boken i engelsk version. det viktiga för mig är att tänka långsiktigt ett steg i taget och det har varit svårt då jag vill se omedelbara resultat. Nu har jag haft trädgård i tre år och vet att det inte finns något som heter snabba förändringar - det måste liksom växa fram med tiden.
 12. Study Group: Effektivt, roligt och billigt är det att anordna en studiecirkel med kollegorna. Jag anordnade ett START-möte förra hösten över en helg där erfarna testare delade med si av sina erfarenheter och diskussionerna var intensiva. Vi har fortsatt med kvällsmöten och hoppas kunna hålla gruppen levande. Min kollega på handelsbanken Ann-Charlotte har startat samma sak internt med mycket gott resultat. Alla är engagerade och kostnaderna hålls nere.

...Och det finns mycket mer att läsa.  köp boken och börja använda mönstren!