Gå till innehåll

Det viktigaste med en Peer Conference är ju själva förkortningen! Denna gång var temat SBTM - Session Based Test Management mer exakt Exploratory Testing med användning av Charters. Jag bjöd in Herman Afzelius och Petter Mattsson från UIQ som på otroligt kort tid med framgång infört arbetssättet för sina testingenjörer. Deras uppgift är att på kort tid ta hand om nya versioner av Symbian OS som används i SonyEricssons telefoner. De har en situation där kraven ändras mycket snabbt och testcyklerna är väldigt korta, ett par veckor är den tid de har att spela på. Det ursprungliga sättet att arbeta på innebar att testarna körde stora mängder av detaljbeskrivna testfall mer eller mindre mekaniskt. Detta upplevdes som tråkigt och ineffektivt av de flesta. Det nya sättet att arbeta på innebör att ett antal övergripande beskrivningar i form av test-charters har tagits fram och testarna väljer nästa charter slumpmässigt. Ett exempel är att testa SMS-funktionaliteten. Den enda instruktion som finns är att testa SMS skicka, ta emot, forward, kopplade stora meddelanden etc. Resten är upp till testarna.

Reflektionerna på det gamla sättet att arbeta var att 90% passed test cases gav en falsk känsla av trygghet då det egentligen inte sade så mycket. Ungefär som att vi resenärer tvingas kasta vattenflaskorna i säkerhetskontrollen på flyget och därmed är terroristerna stoppade. Argumenten för att använda ET är att det i dagsläget är en extra krydda på de skriptade tester som finns kvar för att verifiera basfunktionaliteten, det går snabbt och billigt att hitta fel, testingenjörerna tvingas tänka själva och får använda mer av sin kompetens. De tycker alla att det är roligare att jobba och är samtidigt mer effektiva. Mindre tid läggs på förvalting av testfall och mer på att verkligen testa. Varianter som parvis testning och bug-bash har använts med lyckat resultat.

Förutom inbjudna talare var övriga deltagare: Mia Sköld, Anders Claesson, Peter Ohlsson, Pablo Garcia (tack för ordnande av lokal och mineralvatten), Johan Åtting (som lovar att föra conceptet Peer Conference till Linköping) samt undertecknad som var moderator och stod för inköp av Pizza.

Vi höll på fram till 21 och lovade att fortsätta med fler möten inom SWET. Anders Claesson paratar gärna och mycket om sina erfarenheter av ET på Stort svenskt telekomföretag.

Vi konstaterar att det fortfarande är lika kul och givande med denna typ av sammankomster. En idé är att fortsätta diskussionerna på min blogg där alla får göra inlägg och ställa frågor.

I veckan träffade jag representanter från den akademiska världen för att diskutera deras nya satsing på en elitforskarskola inom verifiering och validering. Samarbetetspartners är  Blekinge TH, Chalmers, Mälardalens universitet och Lunds universitet. Det kändes lite speciellt att sitta i ett rum med Kristina Lundqvist (nyligen hemkommen från 7 års forskning på MIT), Rikard Torkar, Robert Feldt och Tomas Arts: fyra doktorer inom test. Helt plötsligt var jag "bara" civilingenjör som representerade industrin eller näringslivet som vi beslöt oss för att kalla det.  

Målet med samarbetet är att kunna knyta ihop näringsliv och akademisk forskning så at vi kan få synergieffekter. Främst i form av att forskarna får reda på vad vi behöver och att vi i vår tur får ta del av nya rön om vilka verktyg eller metider som visat sig vara mest effektiva.

Främst kan jag bidra med att få in fler forskare som talare på SAST och andra testkonferenser. Vi får då chansen att träffa varandra och diskutera aktuella frågor och framtida möjligheter.

Jag ser en del hinder vi måste överbrygga. Alla forskningsresultat skrivs på engelska och är ofta på en relativt hög nivå kunskapsmässigt sett. Frågan är hur vi kan få företagen att ta till sig viktiga rön genom att satsa långsiktigt på kvalitet. I dagsläget är de flesta samarbeten riktade mot större industriföretag som Ericsson och ABB där mttagarna är ingenjörer med god kunskap i Engelska. Hur ska vi då få banker, försäkringsbolag, staliga verk mm att ta till sig ny kunskap? Ofta känns det som att de flesta företag i Sverige kämpar med att lära sig grunderna inom test och inte är mogna ännu för mer avancerade delar. Men nånstans måste vi börja!  

Här finns information om akademiska konferenser inom Software Engineering.