Gå till innehåll

SWELL Рelitforskarskola f̦r verifiering och validering

I veckan träffade jag representanter från den akademiska världen för att diskutera deras nya satsing på en elitforskarskola inom verifiering och validering. Samarbetetspartners är  Blekinge TH, Chalmers, Mälardalens universitet och Lunds universitet. Det kändes lite speciellt att sitta i ett rum med Kristina Lundqvist (nyligen hemkommen från 7 års forskning på MIT), Rikard Torkar, Robert Feldt och Tomas Arts: fyra doktorer inom test. Helt plötsligt var jag "bara" civilingenjör som representerade industrin eller näringslivet som vi beslöt oss för att kalla det.  

Målet med samarbetet är att kunna knyta ihop näringsliv och akademisk forskning så at vi kan få synergieffekter. Främst i form av att forskarna får reda på vad vi behöver och att vi i vår tur får ta del av nya rön om vilka verktyg eller metider som visat sig vara mest effektiva.

Främst kan jag bidra med att få in fler forskare som talare på SAST och andra testkonferenser. Vi får då chansen att träffa varandra och diskutera aktuella frågor och framtida möjligheter.

Jag ser en del hinder vi måste överbrygga. Alla forskningsresultat skrivs på engelska och är ofta på en relativt hög nivå kunskapsmässigt sett. Frågan är hur vi kan få företagen att ta till sig viktiga rön genom att satsa långsiktigt på kvalitet. I dagsläget är de flesta samarbeten riktade mot större industriföretag som Ericsson och ABB där mttagarna är ingenjörer med god kunskap i Engelska. Hur ska vi då få banker, försäkringsbolag, staliga verk mm att ta till sig ny kunskap? Ofta känns det som att de flesta företag i Sverige kämpar med att lära sig grunderna inom test och inte är mogna ännu för mer avancerade delar. Men nånstans måste vi börja!  

Här finns information om akademiska konferenser inom Software Engineering.