Gå till innehåll

SWET – Swedish Peer Conference on Exploratory Testing

Det viktigaste med en Peer Conference är ju själva förkortningen! Denna gång var temat SBTM - Session Based Test Management mer exakt Exploratory Testing med användning av Charters. Jag bjöd in Herman Afzelius och Petter Mattsson från UIQ som på otroligt kort tid med framgång infört arbetssättet för sina testingenjörer. Deras uppgift är att på kort tid ta hand om nya versioner av Symbian OS som används i SonyEricssons telefoner. De har en situation där kraven ändras mycket snabbt och testcyklerna är väldigt korta, ett par veckor är den tid de har att spela på. Det ursprungliga sättet att arbeta på innebar att testarna körde stora mängder av detaljbeskrivna testfall mer eller mindre mekaniskt. Detta upplevdes som tråkigt och ineffektivt av de flesta. Det nya sättet att arbeta på innebör att ett antal övergripande beskrivningar i form av test-charters har tagits fram och testarna väljer nästa charter slumpmässigt. Ett exempel är att testa SMS-funktionaliteten. Den enda instruktion som finns är att testa SMS skicka, ta emot, forward, kopplade stora meddelanden etc. Resten är upp till testarna.

Reflektionerna på det gamla sättet att arbeta var att 90% passed test cases gav en falsk känsla av trygghet då det egentligen inte sade så mycket. Ungefär som att vi resenärer tvingas kasta vattenflaskorna i säkerhetskontrollen på flyget och därmed är terroristerna stoppade. Argumenten för att använda ET är att det i dagsläget är en extra krydda på de skriptade tester som finns kvar för att verifiera basfunktionaliteten, det går snabbt och billigt att hitta fel, testingenjörerna tvingas tänka själva och får använda mer av sin kompetens. De tycker alla att det är roligare att jobba och är samtidigt mer effektiva. Mindre tid läggs på förvalting av testfall och mer på att verkligen testa. Varianter som parvis testning och bug-bash har använts med lyckat resultat.

Förutom inbjudna talare var övriga deltagare: Mia Sköld, Anders Claesson, Peter Ohlsson, Pablo Garcia (tack för ordnande av lokal och mineralvatten), Johan Åtting (som lovar att föra conceptet Peer Conference till Linköping) samt undertecknad som var moderator och stod för inköp av Pizza.

Vi höll på fram till 21 och lovade att fortsätta med fler möten inom SWET. Anders Claesson paratar gärna och mycket om sina erfarenheter av ET på Stort svenskt telekomföretag.

Vi konstaterar att det fortfarande är lika kul och givande med denna typ av sammankomster. En idé är att fortsätta diskussionerna på min blogg där alla får göra inlägg och ställa frågor.