Gå till innehåll

Problem solving leadership

Nu har jag anmält mig till kursen med stort K. Jerry Weinberg kommer till Sverige i januari och håller via Citerus en veckolång kurs i problemlösning. Eftersom jag läst ett tiotal av de böcker han skrivit med stor behållning var det mycket som talad för ett IRL-möte. Det som talade mot var att det är en sex dagar lång kurs på internat vilket betyder en rätt hög utbildningskostnad för mig som egenföretagare. Jag frågade James Bach om råd och fick svaret att PSL är den bästa kurs han gått och att det här är ett tillfälle jag inte får missa. Jerrys populäritet verkar stor även här i Sverige då jag var anmäld nummer 21 av max 24 deltagare. Det finns alltså bara tre platser kvar - snabba på om du vill vara med. Jag tror det kommer att påverka min framtid mycket, då är det värt vartenda krona.

Jag passar på att rekommendera följande alster:

Secrets of consulting: hur du lyckas som konsult. Väl värd att läsa för egenkonsulten. Som alla Jerrys böcker är den rolig och informativ.

Are your lights on: hur du identifierar vad problemet egentligen är!

Weinberg on writing: för dig som skriver föredrag, kurser, artiklar eller böcker. Börja med byggstenarna och sätt sen ihop dem till en färdig produkt

Sitter just nu med Becoming a technical leader som förberedelse inför kursen. Med största sannolikhet är den lika bra som resten av hans produktion.