Gå till innehåll

Test är trist…

(Kommentar till artikel i Computer Sweden 16 juni 2006) Den rubriken fick mig att haja till. Liksom meningen "Det finns för många inkompetenta testare eftersom det främst är utvecklare som blivit över som får hålla på med sådant" Syftet var att den provocerade läsaren omdelbart skulle slå upp och läsa hela artikeln och det lyckades nog tror jag. Trist är nog det sista jag skulle säga om mitt eget jobb som jag tycker är otroligt spännande och givande, så spännande att jag under tiden jag är föräldraledig läser mer på egen hand och skriver den här bloggen. I artikeln finns frågan hur utvecklarorganisationen ska öka statusen för testning och därmed kompetensen för testare. Jag tror att det är tvärtom - om vi testare blir bättre på det vi gör så ökar vår status. Sen står det att ITIL garanterar att man tänker på kvaliteten, Jag uttryckte mig nog mer som att ITIL visar att man reflekterar över hur man arbetar och det är viktigt för kvalitetstänkandet. Jag har bara läst om ITIL i pressen och inte själv implementerat någon av processerna och vill inte framhäva mig själv som någon sorts expert. Jag inser hur svårt det är för mig att uttrycka vad jag tycker genom någon annans alster i form av en artikel. Inser att en artikel måste han någon sorts vinkling för att bli intressant, denna gång inkompetensen hos min egen yrkesgrupp. Inser efter att ha läst igenom artikeln en tredje gång att det säkert finns många som kommer att bli upprörda av vad som står där och säkert en hel del som kommer att nicka instämmande. Nu frågar ni er vad jag egentligen har sagt eftersom det i artikeln står att bara de sämsta utvecklarna hamnar hos test. Min åsikt är att det under lång tid varit så att nyanställda och personer som inte kommer från IT-sidan har tildelats rollen testare och att de sedan utan någon form av utbildning förväntas göra ett bra jobb Nej, jag tror inte att det finns speciella personer med medfödda talanger som utan vidare blir testproffs utan att anstränga sig. Utbildning, övning, teknisk kompetens och en vilja att lära sig är essentiella ingredienser för att bli en bra testare. Jag blir förvånad då många testare jag pratar med erkänner att de aldrig öppnat en bok eller läst en artikel om test. Vi måste dessutom för att bli riktigt bra känna till grunderna i utvecklingsprocesserna, modellering och helst lite databaser. Och självklart har jag en stor mängd mycket kompetenta kollegor både på och utanför min egen arbetsplats och tycker inte att alla utom jag själv är idioter. Det hoppas jag att min blogg och min bok visar.

/Torbjörn