Test är trist…

(Kommentar till artikel i Computer Sweden 16 juni 2006) Den rubriken fick mig att haja till. Liksom meningen ”Det finns för mÃ¥nga inkompetenta testare eftersom det främst är utvecklare som blivit över som fÃ¥r hÃ¥lla pÃ¥ med sÃ¥dant” Syftet var att den provocerade läsaren omdelbart skulle slÃ¥ upp och läsa hela artikeln och det lyckades nog tror jag. Trist är nog det sista jag skulle säga om mitt eget jobb som jag tycker är otroligt spännande och givande, sÃ¥ spännande att jag under tiden jag är föräldraledig läser mer pÃ¥ egen hand och skriver den här bloggen. I artikeln finns frÃ¥gan hur utvecklarorganisationen ska öka statusen för testning och därmed kompetensen för testare. Jag tror att det är tvärtom – om vi testare blir bättre pÃ¥ det vi gör sÃ¥ ökar vÃ¥r status. Sen stÃ¥r det att ITIL garanterar att man tänker pÃ¥ kvaliteten, Jag uttryckte mig nog mer som att ITIL visar att man reflekterar över hur man arbetar och det är viktigt för kvalitetstänkandet. Jag har bara läst om ITIL i pressen och inte själv implementerat nÃ¥gon av processerna och vill inte framhäva mig själv som nÃ¥gon sorts expert. Jag inser hur svÃ¥rt det är för mig att uttrycka vad jag tycker genom nÃ¥gon annans alster i form av en artikel. Inser att en artikel mÃ¥ste han nÃ¥gon sorts vinkling för att bli intressant, denna gÃ¥ng inkompetensen hos min egen yrkesgrupp. Inser efter att ha läst igenom artikeln en tredje gÃ¥ng att det säkert finns mÃ¥nga som kommer att bli upprörda av vad som stÃ¥r där och säkert en hel del som kommer att nicka instämmande. Nu frÃ¥gar ni er vad jag egentligen har sagt eftersom det i artikeln stÃ¥r att bara de sämsta utvecklarna hamnar hos test. Min Ã¥sikt är att det under lÃ¥ng tid varit sÃ¥ att nyanställda och personer som inte kommer frÃ¥n IT-sidan har tildelats rollen testare och att de sedan utan nÃ¥gon form av utbildning förväntas göra ett bra jobb Nej, jag tror inte att det finns speciella personer med medfödda talanger som utan vidare blir testproffs utan att anstränga sig. Utbildning, övning, teknisk kompetens och en vilja att lära sig är essentiella ingredienser för att bli en bra testare. Jag blir förvÃ¥nad dÃ¥ mÃ¥nga testare jag pratar med erkänner att de aldrig öppnat en bok eller läst en artikel om test. Vi mÃ¥ste dessutom för att bli riktigt bra känna till grunderna i utvecklingsprocesserna, modellering och helst lite databaser. Och självklart har jag en stor mängd mycket kompetenta kollegor bÃ¥de pÃ¥ och utanför min egen arbetsplats och tycker inte att alla utom jag själv är idioter. Det hoppas jag att min blogg och min bok visar.

/Torbjörn

Posted on 16 juni, 2006 in Testing

Share the Story

About the Author

Back to Top